Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ερασιτεχνικού Φοιτητικού Θεάτρου

Η Ένωση

Στην Ένωση συμμετέχουν Εραστιτεχνικές Θεατρικές Ομάδες που λειτουργούν στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας. Η Ένωση κατοχυρώθηκε νομικά με την επωνυμία "Πανελλήνιος Σύλλογος Ερασιτεχνικού Φοιτητικού Θεάτρου". Έγινε Σύλλογος ώστε μέλη της να είναι τα μέλη των φοιτητικών Θεατρικών Ομάδων. Έτσι μπορούν να συμμετέχουν και ομάδες που δεν είναι κατοχυρωμένες νομικά με καταστατικό. Παρά το τυπικό, όλοι προτιμάμε να την αποκαλούμε Ένωση. ΓΙα να ενταχθεί μία νέα θεατρική ομάδα στην Ένωση αρκεί να το θέλουν όλα τα μέλη της. Τυπικά κάθε ομάδα συμμετέχει στο σύλλογο με δύο μέλη.

 

Ο Σκοπός

• Η προαγωγή της ανταλλαγής αντιλήψεων και γνώσεων επί της θεατρικής πράξης καθώς και του διαλόγου μεταξύ θεατρικών φοιτητικών ομάδων σε ό,τι αφορά τη δραματουργία.
• Προαγωγή του πανεπιστημιακού ερασιτεχνικού θεάτρου ως μέσου ποιοτικής συμμετοχικής έκφρασης και δημιουργικής επικοινωνίας.
• Η δημιουργία ερεθισμάτων στους φοιτητές και σπουδαστές ώστε να έρθουν σε επαφή με τα θεατρικά δρώμενα και να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωσή τους.
• Η ενδυνάμωση της πολιτιστικής ανάπτυξης τόσο στις επαρχιακές πόλεις όσο και στα αστικά κέντρα της Ελλάδας.
• Η συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών του συλλόγου. Η προώθηση της τέχνης, η διαφύλαξη και ζωογόνηση των πολιτιστικών λαϊκών παραδόσεων.
• Η όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση των πολιτιστικών και ψυχαγωγικών αναγκών των μελών του συλλόγου με την ενεργή συμμετοχή τους. Η προσπάθεια για την δημιουργία απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής γι αυτό το σκοπό.
• Η ανάπτυξη των δεσμών, η διάδοση του πνεύματος και της αλληλεγγύης και η καλλιέργεια των σχέσεων συνεργασίας κι επικοινωνίας 1) μεταξύ των μελών του συλλόγου, και 2) μεταξύ των πολιτιστικών μορφωτικών πνευματικών και επιστημονικών συλλόγων της χώρας καθώς και κάθε άλλο φορέα ή σύλλογο που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς.
Οι σκοποί της Ένωσης επιδιώκονται με:
• Την ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας όπως εκδηλώσεις, διαλέξεις, εκθέσεις, σεμινάρια, εκδόσεις εντύπων.
• Τη δημιουργία βιβλιοθηκών, εντευκτηρίων και αναγνωστηρίων και τη διοργάνωση εκδρομών.
• Τη διοργάνωση θεατρικών φεστιβάλ.
• Τη διατήρηση κοινού βεστιαρίου.
• Τη λειτουργία δικτυακού τόπου και ηλεκτρονικού φόρουμ.

Η Συνεργασία

Ένας από τους βασικότερους σκοπούς τους Συλλόγου είναι η υποστήριξη κάθε ομάδας που το έχει ανάγκη, στην προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας της. Αυτό μπορεί να αφορά όλα τα επίπεδα:
• ελλιπή χρηματοδότηση από το Πανεπιστήμιο
• στέγαση δραστηριοτήτων των ομάδων
• τεχνογνωσία σε καλλιτεχνικά και οργανωτικά θέματα
Κάθε ομάδα αποτελεί παράρτημα της Ένωσης στον τόπο που λειτουργεί. Μέσω της mailing list που έχει δημιουργηθεί, κάθε μέλος μπορεί να ενημερώνει όλους τους υπόλοιπους για οποιοδήποτε θέμα κρίνει πως αφορά την Ένωση.

Οι Συναντήσεις

Οι συναντήσεις της Ένωσης γίνονται σε διάφορα επίπεδα:
1. Συναντήσεις των Δ.Σ. γίνονται περίπου 3 φορές το χρόνο στην Αθήνα (Το Δ.Σ. αποτελείται από 9 τακτικά μέλη και 3 αναπληρωματικά που εκλέγονται κάθε χρόνο και αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση των τυπικών ζητημάτων)
2. Συναντήσεις εκπροσώπων όλων των ομάδων γίνονται όποτε χρειαστεί. (Κάθε ομάδα οφείλει να ορίσει έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο που θα παρίσταται στις συναντήσεις. Οι εκπρόσωποι δεν υλοποιούν κατά ανάγκη αλλά φροντίζουν η ομάδα τους να υλοποιήσει.)
3. Συναντήσεις όλων των μελών γίνονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, στις εκδρομές που διοργανώνονται γι' αυτό το σκοπό και περιλαμβάνουν από θεατρικό παιχνίδι και συζητήσεις μέχρι οινοποσίες και parties.
4. Και φυσικά, η μεγάλη συνάντηση της χρονιάς: Το Πανελλήνιο Φεστιβάλ, στο οποίο συμμετέχουν όλες οι θεατρικές ομάδες με τις παραστάσεις τους!

Το Φεστιβάλ

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται Πανελλήνιο Φεστιβάλ Πανεπιστημιακών Θεατρικών Ομάδων, στο οποίο μπορεί να συμμετέχει όποια φοιτητική θεατρική ομάδα το επιθυμεί. Το Φεστιβάλ κρατάει συνήθως 1 μέρες μέσα στο Μάιο, και είναι θεμιτό να αλλάζει έδρα κάθε χρόνο και να ταξιδεύει ανά την Ελλάδα.
Κάθε ομάδα αναλαμβάνει ως επί το πλείστον τα έξοδα μεταφοράς της καθώς και την ευθύνη για δημιουργία σκηνικών και κουστουμιών. Όλη η προσπάθεια βασίζεται στον εθελοντισμό και ο κανόνας είναι πως τη χρηματοδοτούν οι ίδιοι οι φοιτητές, επενδύοντας κατά μείζονα λόγο την προσωπική τους δυναμική σε όλα τα επίπεδα.
Τα 3 πρώτα Φεστιβάλ (2004, 2005, 2006) πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα ενώ το 4ο (2007) στα Χανιά, το 5ο (2008) στη Θεσσαλονίκη, το 6ο (2009) στην Πάτρα, το 7ο (2010) στα Ιωάννινα, το 8ο (2011) στη Μυτιλήνη, το 9ο (2012) στη Λάρισα, το 10ο (2013) στα Χανιά και το 11ο (2014) στη Σύρο.